Segregacja – czy to problem?

Produkujemy śmieci na co dzień w sporych ilościach, dlatego ważne abyśmy o ich utylizacji wiedzieli jak najwięcej. Odpady segregujemy na podstawie surowców z jakiego zostały wykonane i umieszczamy w odpowiednich workach i kontenerach. Oprócz tradycyjnego podziału na szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne, metal mamy też odpady komunalne do których klasyfikujemy wszystkie te, które nie znalazły swojego miejsca w innych grupach oraz odpady niebezpieczne jak np świetlówki, baterie czy akumulatory. Oczywiście segregacja może stanowić problem gdyż nie zawsze do końca jest nam wiadome do jakiej kategorii zakwalifikować np. dane opakowanie, na szczęście w trwającej dobie internetu łatwo nadrobić te braki w naszej wiedzy. Cały ten proces ma na celu zlikwidowanie zatrważającej ilości odpadów produkowanych przez człowieka. Segregacja pozwala na recykling, a recykling, dzięki któremu możemy ponownie korzystać z raz już użytych materiałów, powoduje w pewnym stopniu mniejsze zanieczyszczenie naszego środowiska. Co więcej obowiązkowa segregacja i wywóz śmieci zapobiega wywożeniu ich do lasów, wyrzucania do rzek czy morza, paleniu nimi w piecach – zmniejszamy w ten sposób nasz negatywny wpływ na planetę.

Wywóz śmieci Warszawa – szczegóły

Obecnie istnieje dość duży problem, z odpadami w stolicy – można wręcz powiedzieć, że tonie ona w śmieciach. Dlatego od marca wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące wywozu gruzu Poznań mające na celu usprawnienie tego procesu. Teraz dzieli się odpady na 5 frakcji -papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio, zmieszane oraz szkło – ,a koszty wywozu podrożały. Segregacja jest obowiązkowa, a gdy przepisy te nie są przestrzegane opłata ta wzrasta dwukrotnie. W mieszkaniach w bloku czy kamienicy obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa gdy jeden z mieszkańców nie stosuje się do tych przepisów wszyscy muszą zapłacić podwójną cenę. Zarówno koszty jak i harmonogram wywozu są bezpośrednio narzucane odgórnie, a dokładne informacje dotyczące przepisów są powszechnie dostępne w internecie. Inaczej wygląda oczywiście sprawa rozliczeń w przypadku firm, a pojedynczych jednostek. Miasto ma zapewnić wsparcie osobom, które je potrzebują, przy opłatach za odbiór odpadów, aby taką pomoc otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli wszyscy będziemy stosować się do powstałych zaleceń możliwe że ”śmieciowy problem” zostanie rozwiązany szybko i bezboleśnie, a my będziemy mogli cieszyć się czystym miastem.