Do czego potrzebne są projekty organizacji ruchu? Każda nowa budowa dróg wymaga zapewnienia realizacji odpowiednich wymagań określonych prawem. Między innymi niezbędna będzie reorganizacja ruchu (wykonana we właściwy sposób), która umożliwi swobodne budowanie nowych dróg. Aby to zorganizować, przede wszystkim trzeba przygotować projekt organizacji ruchu, który stworzy nowy przejazd i drogi zastępcze, które pozwolą na komfortowe i skuteczne roboty budowlane.

Projekt organizacji ruchu jest dokumentem technicznym zawierającym gotowe i sprawdzone sposoby na rozwiązania dotyczące geometrii dróg, oznakowań pionowych i poziomych, a także sygnalizacji świetlnej oraz innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dzięki stworzeniu projektu organizacji ruchu powstaje całkiem nowa koncepcja drogi lub reorganizacja obecnej opierającej się na istniejącej już infrastrukturze drogowej przy uwzględnieniu różnych czynników, między innym tego, jak możliwe zagrożenie, które może występować na danym odcinku.

Projekt organizacji ruchu jest wymagany prawem w sytuacjach, gdy planowana jest budowa drogi czy zjazdu. Ujęte w nim rozwiązania powinny być też zgodne z przepisami i normami prawa, które aktualnie obowiązują. Projekt ten jest częścią dokumentacji budowy drogi i dojazdu do obiektu, który znajduje się przy danej drodze.

Projekt organizacji ruchu musi spełniać określone warunki formalne – jest to niezbędne, aby można było przystąpić do procesu akceptowania organizacji ruchu. Powinien między innymi zawierać też informacje, a także propozycje gotowych rozwiązań na dany odcinek drogi. Profesjonalnie przygotowany dokument musi zawierać też plan orientacyjny, w którym zaznaczona zostanie droga, której dany projekt dotyczy.

Ponadto, niezbędne jest także przygotowanie planu sytuacyjnego, w którym znajdą się informacje dotyczące lokalizacji istniejących już, a także projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powinien też zawierać parametry geometrii drogi.